Komu pomagamy?

Fundacja Konrada Gacy „dlaczego?” ma przede wszystkim nieść nadzieję i pomoc, dzieciom z rzadkimi wrodzonymi wadami. Ma ratować również życie dzieciom, kiedy leczenie jest zbyt drogie i rodziców na nie po prostu nie stać.

Plan fundacji to także edukacja i pokierowanie dla rodziców, żeby w określonych przypadkach wiedzieli, gdzie się kierować i z kim najlepiej rozmawiać. Żeby nie tracić czasu, bo czas jest tu zawsze niezwykle ważny!

Bardzo istotna będzie współpraca z wybitnymi lekarzami, ale też z rodzicami dzieci, którzy już przeszli określoną drogę – ich doświadczenia są bezcenne.

Ważna będzie też edukacja dla lekarzy i wsparcie ich wiedzą, jak postępować w sytuacjach niestandardowych.

Fundacja ma jeszcze jeden ważny cel. Chciałbym, żeby finansowała Domy Pomocy Społecznej, w których znajdują się „dzieci niczyje” – samotne i bardzo chore dzieci opuszczone przez swoich rodziców. Wakacje, wyjazdy, zabawy. Chociaż odrobina radości i rozrywki dla tych biednych maluszków.

Konrad Gaca

Back to Top