Fundacja Konrada Gacy „dlaczego?” pomaga dzieciom, które wymagają pomocy medycznej.

Cele Fundacji na podstawie jej Statutu:

 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom, znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub/i bytowej,
 • pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rzadkimi wadami wrodzonymi,
 • pomoc dzieciom dotkniętym rzadkimi wadami wrodzonymi lub innymi schorzeniami,
 • dzieciom oczekującym na drogie lub trudne zabiegi medyczne, w tym ratujące życie,
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • ratownictwo i ochrona życia.

Realizacja zadań związanych z celami Fundacji odbywa się poprzez:

 • wsparcie rzeczowe i finansowe osób potrzebujących pomocy,
 • doradztwo i wsparcie w czasie profilaktyki zdrowia i leczenia,
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych,
 • prowadzenie aukcji, loterii i zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Back to Top